Denizcilik Müsteşarlığı

Hizmet Değerlendirme Anketi

Sayın katılımcı, bu anket çalışmasında amaç, vereceğiniz cevaplar ışığında, size verdiğimiz hizmette aksayan durumları ortaya çıkarmak ve size sunduğumuz hizmet kalitemizi arttırmaktır.

Bu bölümde sadece dilek ve önerileriniz değerlendirileceğinden, bilgi edinme kapsamındaki taleplerin

http://www.denizcilik.gov.tr/dm/beb/beb.aspx

adresinden gerçekleştirilmesini rica ederiz.

 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz.

 

KATILIMCI BİLGİLERİ

(Doldurma zorunluluğu bulunmamakla birlikte Müsteşarlığımız kamu görevlileri hakkında iletilen ihbar ve şikayetlerde 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’un 17.07.2004 tarih ve 5432 sayılı yasa ile değişik 4. maddesinin 3. fıkrasında yer alan “Bu Kanuna göre memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında yapılacak ihbar ve şikayetlerin soyut ve genel nitelikte olmaması, ihbar veya şikayetlerde kişi veya olay belirtilmesi, iddiaların ciddi bulgu ve belgelere dayanması, ihbar veya şikayet dilekçesinde dilekçe sahibinin doğru ad, soyad ve imzası ile iş veya ikametgah adresinin bulunması zorunludur.” hükmü ile 13/04/2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Başbakanlığın Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin “Başvuru ve Resen İnceleme Usul ve Esasları” başlıklı ve “Başvuru Hakkı” alt başlığı 31. maddesinin 2. fıkrasında “Ancak, kamu görevlilerini karalama amacı güttüğü açıkça anlaşılan ve başvuranın kimliği tespit edilemeyen başvurular değerlendirmeye alınmaz.” ibaresince Müsteşarlığımız web sitesi “Dilek ve Önerileriniz” bölümünde yer alan hizmet değerlendirme anketinde ihbar veya şikayette bulunacak kişilerin ad, soyad, telefon ve ikametgah adresleri bilgilerinin yazılması zorunludur.)

Adı Soyadı

Kurum/Firma

Görev

Adres

Telefon

0( )

E-Posta

 
İlgili Birim

Yorumunuzu Müsteşarlığımızın bir bölgesi veya bir birimi ile ilgili ise lütfen belirtiniz.

Müsteşarlığımız hakkındaki genel yorumunuzu (Dilek, Şikayet ve Önerilerinizi) aşağıda belirtiniz.