plan - liman/iskele fotoğrafları
 Toros Gübre ve Kimya Endüstrisi A.Ş./Toros Terminal
Adres, telefon, faks ve e-mail adresleri, web siteleri P.K : 83 Ceyhan - Adana
Tlf. :0322 634 22 22
Fax : 0322 634 23 23
e-mail : toros@toros.com.tr
WEB :www.toros.com.tr
Telex :63840 tors tr.
Tesisin İşleticisi Kamu/Özel.  Özel
Rıhtım/İskele Uzunluğu (m).
İskele No:
Rıhtım Boyu (m)
Maksimum Draft (m)
İskele 1
120
10.50
İskele 2
120
11.50
İskele 3
101
04.80
İskele 4
187
13.50
İskele 5
187
13.50
İskele 6
155
10.80
İskele 7
155
10.80
İskele 8
101
04.80
RO-RO
---
10.00
Liman alanı(m²).  750.000 m2
Liman Koordinatları. Eski İskele (1-2-3)
Kara Bağlantısı : 34?54’08’’ N - 35?58’09’’ E
İskele Ucu : 36?54’04’’ N – 35?59’00’’ E
Yeni İskele (4-5-6-7-8)
Kara Bağlantısı : 36?55’02’’ N – 35?59’03’’ E
İskele Ucu : 36?54’07’’ N – 35?59’05’’ E
Maksimum Draft.  yukarıdaki maddede blirtilmiştir.
Gemi Kabul Kapasitesi (Gemi/Yıl).  600 gemi/yıl
Yük Elleçleme Kapasitesi (Ton/Yıl). 14.000.000 ton/yıl
14.000 t/gün tahıl, 15.000 t/gün diğer dökme yükler (kömür, gübre..v.s)
boşaltma ve yükleme
6.000 t/gün torbalı yükleme
2.00 t/gün torbalı boşaltma
1.300 t/saat sıvı yükleme
1.0 t/saat sıvı boşaltma
Rıhtım Kapasitesi (Ton/Yıl). İskele No: Kapasite
İskele 1 4000 t/gün
İskele 2 31000 t/gün (Sıvı)
İskele 3 1500 t/gün
İskele 4 15000 t/gün
İskele 5 14000 t/gün
İskele 6 3000 t/gün
İskele 7 5000 t/gün
İskele 8 1500 t/gün
Konteyner rıhtımı ekipman Kapasitesi (Ton/Yıl). Terminalde konteyner elleçlemesi, gemi vinç kapasitelerine göre yapılabilir.
-Konteyner elleçlemesinde kullanılabilecek 70.000 m2 beton saha bulunmaktadır.
Depolama Kapasitesi (Ton/Yıl) (katı yükler,Parlayıcı,patlayıcı maddeler,kimyasal maddeler vb. Katı Depolama
1 Adet kapalı 4 bölmeli 60.000 ton tahıl deposu
2 Adet kapalı her biri 55.000 ton gübre deposu
4 Adet yarıaçık (maydü) herbiri 5.000 ton genel amaçlı
1 Adet kapalı 32.000 ton kapasiteli hammadde deposu
1 Adet kapalı 17.000 ton kapasiteli torbalı ürün deposu
100.000 ton açık mineral sahası
70.000 m2 açık beton asha depolama
1.000.000 ton açık kömür depolama
Sıvı Depolama
36 değişik kapasitelerde ve toplam 176.000 m3 kapasiteli tank sahası
2 Adet toplam 15000 ton amonyak tankı
1 Adet 5520 ton kapasiteli Sülfürik Asit tankı
4 Adet 24.000 ton kapasiteli Fosforik Asit tankı
Limanın gelişim projeleri. Kısa vade, orta vade ve uzun vade olarak. (Tevsii, kapasite arttırımı, ilave yük çeşidi vb. gibi)  Yok
Limana ait son 5 senelik istatistiki bilgileri. (Gemi, yük, yolcu haraketi vb. gibi)  
Tesise yakın diğer komşu tesisler. TAYSEB (Toros Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi)
BOTAŞ (Boru hatları ile petrol taşıma)
İSKEN (İskenderun Enerji Santrali)