plan - liman/iskele fotoğrafları
Kroman Liman Tesisleri -
KROMAN ÇELİK SANAYİİ A.Ş.
Adres, telefon, faks ve e-mail adresleri, web siteleri Kroman Liman Tesisleri
Yahya Kaptan mahallesi E- 5 Karayolu Üzeri
Tavşancıl/ Gebze
Tel: 0262 753 04 62- 63
Fax: 0262 753 05 14
E- mail: liman@kromancelik.com.tr
Tesisin İşleticisi Kamu/Özel.  Özel
Rıhtım/İskele Uzunluğu (m).  300 m
Liman alanı(m²).  18.000 m2
Liman Koordinatları. 40° 46' 35¨ N
29º 35' 45¨ E
Maksimum Draft.  12 m
Gemi Kabul Kapasitesi (Gemi/Yıl).   300- 400 gemi/ yıl
Yük Elleçleme Kapasitesi (Ton/Yıl).   1.500.000 ton/ yıl
Rıhtım Kapasitesi (Ton/Yıl).  1.500.000 ton/ yıl
Konteyner rıhtımı ekipman Kapasitesi (Ton/Yıl).  -
Depolama Kapasitesi (Ton/Yıl) (katı yükler,Parlayıcı,patlayıcı maddeler,kimyasal maddeler vb.  -
Limanın gelişim projeleri. Kısa vade, orta vade ve uzun vade olarak. (Tevsii, kapasite arttırımı, ilave yük çeşidi vb. gibi)  Kısa vadede kapasite arttırımı düşünülmemekle birlikte rıhtım 100 m. daha uzatılacaktır.
Limana ait son 5 senelik istatistiki bilgileri. (Gemi, yük, yolcu haraketi vb. gibi)  Liman Mayıs 2003 tarihinde devreye alınmış olup Kroman Çelik Sanayii A.Ş. ve grup şirketlerine hizmet vermekte olup toplam 224 gemide 785.000 MT katı yük elleçlenmiştir.
Tesise yakın diğer komşu tesisler.  Nuh Çimento ve Diler Çelik LimanTesisleri