plan - liman/iskele fotoğrafları
Salıpazarı Limanı / TDİ A.Ş. İstanbul Liman İşletmesi Müdürlüğü
Adres, telefon, faks ve e-mail adresleri, web siteleri Meclisi Mebusan Cad. No:52 Salıpazarı / İST.
Tel : (0212) 252 21 00
Fax : (0212) 244 34 80
e-mail ist.liman@tr.net
Web : www.tdi.com.tr
Tesisin İşleticisi Kamu/Özel.  Kamu
Rıhtım/İskele Uzunluğu (m). 1- Karaköy Rıhtımı 523 mt.
2- Salıpazarı Rıhtımı 627 mt.
Toplam : 1150 mt.
Liman alanı(m²). Açık Alan : 30.175 m²
Kapalı Alan : 78.810 m²
1 ve 2 no’lu antrepolar yolcu salonu olarak, 3 no’lu antrepo daimi
sergi alanı olarak, 4 no’lu antrepo fuar, sergi alanı ve etkinliklerde
3. şahıslara kısa süreli kiralama yoluyla kullanılmaktadır.1,2,3 ve 4
no’lu Antrepolar 2 kattan müteşekkil olup, her bir antrepo toplam
8372 m²’lik alana sahiptir.
Liman Koordinatları.  İstanbul Limanı, Kuzeyde İstanbul Boğazı ağzında Anadolu ve Türkeli fenerlerini birleştiren çizgi ile Kefedalyon burnundan 3.8 mil Güney Körfezindeki mevkii ile enlemi 40.52.30 kuzey, boylamı 029.13.80 doğu ve enlemi 40.48.40 kuzey, boylamı 029.09.00 doğu mevkiini birleştiren çizgiler arasında kalan deniz alanıdır.
Maksimum Draft. Karaköy Rıhtımı 9 mt.
Salıpazarı Rıhtımı 11 mt.
Gemi Kabul Kapasitesi (Gemi/Yıl).  Günde ortalama 11 gemi
1986 yılına kadar Türkiyenin en büyük ithal limanı olan Salıpazarı Limanı 1986 yılında yük gemisi trafiğine, 1988 yılında da tır trafiğine kapatılmış olup, yükleme - boşaltma ve depolama hizmeti verilmektedir. Halen kruvaziyer tip yolcu gemileri, turist gemileri ve B.D.T. ülkelerine ait yolcu gemileri limana yanaşmakta olup, B.D.T. ülkeleri gemilerine yolcu beraberi eşya yükletilmektedir.
Yük Elleçleme Kapasitesi (Ton/Yıl).  --
Rıhtım Kapasitesi (Ton/Yıl).  --
Konteyner rıhtımı ekipman Kapasitesi (Ton/Yıl).  --
Depolama Kapasitesi (Ton/Yıl) (katı yükler,Parlayıcı,patlayıcı maddeler,kimyasal maddeler vb.  --
Limanın gelişim projeleri. Kısa vade, orta vade ve uzun vade olarak. (Tevsii, kapasite arttırımı, ilave yük çeşidi vb. gibi)  --
Limana ait son 5 senelik istatistiki bilgileri. (Gemi, yük, yolcu haraketi vb. gibi)  --
Tesise yakın diğer komşu tesisler.  --