MEB Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü ile Başbakanlık denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü İşbirliğinde Denizcilik Alanında Kurs ve seminerler Düzenlenmesine Dair İşbirliği Protokolü

Protokol kapsamında 04.11.2010 tarihinde İstanbul’da 11.11.2010 tarihinde İzmir’de Seminerler düzenlenmiştir.

Ekler:

1.Denizcilik Alanında STCW Kursları Düzenlenmesi

2.MEB AMATÖR DENİZCİ SUNUMU